Departamente

Slujirea în biserica Speranța se efectuiază prin intermediul următoarelor departamente: (1) evanghelizare şi misiune, (2) familie, (3) educație, (4) tineret, (5) muzică, și (6) administrare. Fiecare departament este condus de cîte un prezbiter ales și ordinat pentru slujirea în biserică.

 

Evanghelizare şi Misiune

 

Familie

Departament pentru Familie are menirea de a sprijini familiile din biserică să dezvolte o viață fericită, să cultive relații sănătoase între membrii familiei și între familiile din biserică. Presbiterul departamentului organizează studii pentru familii, în special pentru familiile tinere, vizitează periodic familiile din biserică, duce evidenţa familiilor din biserică și distribuie ajutor material familiilor nevoiașe. De asemenea, la solicitarea membrilor familiei, presbiterul poate interveni în soluționarea conflictelor familiale, iar în cazurile mai dificile poate cere intervenția pastorului.

Educație

Departamentul pentru Educaţie este condus de presbiterul Vlad Sadovoi. Activitatea departamentului include (1) școala duminicală pe grupe vârstă: creşă (1,5 – 3 ani), preșcolară (3 – 5 ani și 5 – 8 ani), școală primară (clasele 2 – 5) și adolescenți (clasele 6 – 8); (2) organizarea grupurilor de copii pentru odihnă în tabere de vară; (3) desfășurarea studiilor biblice în grupuri mici în fiecare cartier al orașului; (4) grupul de părtășie a femeilor unde se discută subiecte spirituale, familie, copii, etc.; (5) grupul de părtășie a bărbaților unde se studiază subiecte despre slujire în biserică, relațiile în familie și cu cei din jur. Pentru a participa la activitățile Departamentul pentru Educaţie vă rugăm să consultați Calendarul Activităților sau să-l contactați pe presbiterul Vlad Sadovoi.

Tineret

Departamentul pentru Tineret planifică, organizează și desfășoară activităţile tinerilor din biserică. Activitățile tinerilor sunt coordonate de un presbiter și un comitet al tinerilor. Activitățile de bază sunt organizarea întîlnirilor de tineret, desfășurarea unor programe și studii tematice, implicarea tinerilor în activitățile bisericii și colaborarea cu tinerii din alte biserici. Împreună cu Departamentul pentru Misiune și Evanghelizare sunt organizate activităţi de evanghelizare a tinerilor necreștini.

Muzică

Departamentul pentru Muzică coordonează toate activităţile muzicale din biserică. Presbiterul departamentului formează, instruiește și coordonează echipa de muzicieni pentru implicarea în programul de laudă şi închinare, precum și alte activități ale bisericii care necesită însoțire muzicală. De asemenea, presbiterul organizează și coordonează activitatea formaţiei bisericii și a corului de copii, desfășoară consilierea echipei de iniţiativă în domeniul muzical, iar împreună cu dirijorul, coordonează împreună cu dirijorul coordonează implicarea corului în programul muzical bisericii. Membrii departamentul asigură funcționalitatea aparatajul muzical şi a sistemului de sonorizare din biserică.

Administrare

Departamentul pentru Administrare duce evidența finaciară, asigură întreţinerea imobilului, inventarierea bunurilor, amenajarea teritoriului, organizarea lucrului de construcţie a clădirii bisericii, precum și evidența și distribuirea ajutoarele umanitare. Departamentul este condus de un administrator care face parte din comitetul bisericii. Administratorul supraveghează activitatea contabilului, casierului și ale altor angajați ai bisericii. Administratorul întocmește rapoarte lunare privind activitățile administrative și lucrările desfăşurate în biserică.